/Files/images/Pedagogy/Remeh.jpgРемех Валентина Іванівна

Керівник хореографічного гуртка "Промені Сонця" Черкаського обласного Центру роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради

Гурток заснований у 2014році.

Метою танцювального гуртка є:

- виявлення і розвиток в учнях природних фізичних і інтелектуальних можливостей,

- розкриття індивідуальності кожного учня,виховання загальної пластичної культури,

- навчання основам хореографічного мистецтва на основі формування хореографічних навичок,

- набуття учнями допрофесійної підготовки.

Мета програми досягається через :

Навчальні завдання:

· ознайомлення дітей з мистецтвом хореографії, сценічних хореографічних постановок;

· набуття основних хореографічних знань, умінь та техніки виконання;

· навчання акторської майстерності під час виконання танцювальних номерів.

Розвиваючі завдання:

· розвиток інтересу дітей до хореографічного мистецтва;

· розвиток естетичного сприйняття дійсності;

· розвиток комунікативних навичок.

Виховні завдання:

· формування у дітей продуктивної творчої діяльності, пов’язаної з полікультурною та інформаційною грамотністю;

· виховання у дітей бажання творчо розвиватись,вдосконалювати свої вміння в галузі хореографічного мистецтва;

· формування культури спілкування та поведінки в соціальному середовищі.

В процесі занять вихованці набувають компетентностей:

Пізнавальна компетентність:

- спрямована на оволодіння вихованцями поняттями і знаннями з історії хореографії, народознавства, основами теоретичних понять хореографії, термінологією, надбанням культури сучасного суспільства.

Творча компетентність:

- забезпечує набуття досвіду власної творчої діяльності, створення еталонного уявлення про основні прийоми відтворення художнього образу засобами танцю

- сприяє формуванню потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Соціальна компетентність:

- забезпечує розвиток національної гідності, естетичної культури, загальнолюдських гуманістичнихморальних якостей, громадянської позиції

- Формує позитивні якості емоційно-вольової сфери, самостійність, наполегливість, працелюбність, толерантність, уміння працювати в колективі.

Освітні технології в роботі колективу

Технологія «Ситуація створення успіху»:

- сприяє підвищенню самооцінки, росту мотивації до занять та саморозвитку,

- стимулює учнів до активної самостійної діяльності.

Інтерактивні та ігрові технології, рольові ігри, імітаційні етюди :

- розвивають креативне мислення, ініціативу, роблять заняття цікавими.

Елементи технології ТРВЗ. Бесіди на етичні та естетичні теми,

- забезпечують виховання соціальної компетенції згідно поставлених виховних завдань.

/Files/images/2017/Промені Сонця.JPGХореографічний гурток "Промені сонця"

Кiлькiсть переглядiв: 258